Varžų matavimai

  • Naujo įvado prijungimui prie elektros skirstomųjų tinklų

  • Įvado galios didinimui

  • Metalinės tvoros pridavimui ESO
  • Dujinio katilo pajungimui ir kita…

Ruošiame ir sutvarkome visus dokumentus, pristatome pažymą iš VEI, Jums telieka pasirašyti sutartį (įvado prijungimui ar galios didinimui). Projektuojame,  braižome schemas pagal išduotas ESO sąlygas, pildome dokumentaciją ir priduodame Valstybinei Energetikos Inspekcijai (VEI).

Pagrindiniai protokolai:

  • Pereinamųjų kontaktų varžų matavimai
  • Izoliacijos varžos matavimai
  • Įžemintuvo varžos matavimas